Workshop TAO Instructor Training EN Verdieping

Instructor Training in België

Met Luc Leyten en …

Ik, Luc Leyten, en een gecertificeerd Instructeur zullen een TAO Instructeur training geven in België. Deze certificatie training staat open voor mensen die al enige tijd met het Universal Healing TAO bezig is en zich geroepen voelen assistent leraar of gecertificeerd instructeur te worden. Deze workshop staat ook op voor mensen die zich willen verdiepen in deze materie. Om assistent leraar te worden, moet je minstens 120 uren les moet gevolgd hebben bij een erkend leraar. Daarna kan je upgraden naar gecertificeerd leraar. Hiervoor heb je opnieuw 120 lesuren nodig, waarvan minstens 20 uren basis bij master Mantak Chia. Je moet minstens een half jaar assistent leraar zijn. De juiste voorwaarden hiervoor kan je terugvinden op de site van TAO-Garden op volgende link: Requirements.
Me, Luc Leyten, and another Certified Instructor, will host a TAO Instructor training in Belgium. This certification training is open to people who have been working with Universal Healing TAO for some time and feel called to become an assistant teacher or certified instructor. This workshop is also for people who want deepen them selves into this matter. To become an assistant teacher, you must have attended at least 120 hours of lessons with an offical TAO teacher. After that you can upgrade to certified teacher. For this you need another 120 hours lessons with an offiial TAO teacher. At least 20 hours must have been attende with master Mantak Chia. You must be an assistant teacher for at least six months before upgrading to Certified Instructor. You can find the correct conditions for this on the TAO-Garden site at the following link: Requirements.

Gedurende deze week gaan we samen aan de slag met Basis TAO elementen: Chi Self Massage, Innerlijke Glimlach, Helende Geluiden, MCO en zeker Iron Shirt Chi Kung. Structuur is een belangrijk element en wordt grondig getest.
Daarnaast leren we Heilig Water maken en openen de kringloop bij elkaar. Kandidaten leraar moeten tonen dat ze de stof beheersen en dit ook kunnen overbrengen en geven dus stukjes les. Zorg dus dat je goed voorbereid bent. Als je enkel wil verdiepen, ben je ook van harte welkom.
During this week we go through the Basic TAO Elements: Chi Self Massage, Inner Smile, Healing Sounds, MCO and certainly Iron Short Chi Kung.
Next to this, we do the Holy Water practise and open the Orbit with each other. Candidate teacher must show they really master the subjects and that they are able to bring the teachings properly and they need to teach some parts during the workshop. So be prepared well.

De certificaten zijn dezelfde als die uitgereikt worden in TAO garden.
De certificates are the same as those in TAO garden.

Als je vragen hebt over de certificatie training, laat het me zeker weten.
If you have questions on the certification training, let me know.

Wanneer:
van dinsdagmiddag 23 juli 2024 om 14u00
tot zondagmiddag 28 juli 2024 om 16u00
When:
Tuesday July 23rd 2024 at 14h00
till Sunday July 28th 2024 at 16h00

Werk schema / Working Schedule:
Dinsdag/Tuesday: 14u00 tot 16u30 – 17u00 tot 18u00
Andere dagen/other days: 8u30 tot 9u30 – 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 16u00 – 16u30 tot 18u00
zondag/Sunday: 8u30 tot 9u30 – 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 16u00

Waar/Where:
De Berging
Wezelbaan 35
2490 Balen
België

Bijdrage/Tuition Fee:
700 Euro
Je kan overschrijven op volgende rekening / You can transfer the tuition fee on following account:
IBAN: BE40 8508 3190 7663, BIC: NICABEBB
Indien je overschrijft vermeld je naam + Teacher training
Clearly mention your name + Teacher Training

Accommodation / Accommodatie:
Er is mogelijkheid in de buurt te overnachten. Op deze link staan een paar B&B’s in de buurt.
In de buurt is er AirB&B waar plaats is voor 5 personen. Dit is misschien een mogelijkheid om dit samen te huren. Dit is de link naar de AirB&B: AirB&B in de Most.

Aanmelden/Enlisting:
Aanmelden kan bij mij, Luc Leyten. Als je aanmeld krijg je meer gedetailleerde informatie over de betalingen en andere dingen. Er moet een voorschot betaald worden om je deelname te bevestigen.
De plaatsen zijn beperkt. Meld je tijdig aan zodat wij ook het nodige kunnen doen.
Enlisting can be done with me, Luc Leyten. When enlisted, you get more detailed information on the payment and other things. You need to pay a part of the tuitition money in advance to confirm your participation.
There is a limited amount of places. Enlist early and we can arrange everything properly.