TAO Gevorderd

InnerSexualAlchemy

Healing Love
Het liefdesspel is zeer natuurlijk en is noodzakelijk om te kunnen overleven. De seksuele energie is een belangrijke bron van energie. Het is belangrijk de Jing Chi of levensessentie bij te houden. Bij sommige dierensoorten sterft zelfs het mannetje na de voortplanting. Deze essentie, deze energie is belangrijk om de connectie naar je bron duidelijk te kunnen voelen en te openen.
Telkens een man ejaculeert, verliest hij een deel van zijn Jing. Bij vrouwen sterft maandelijks een eicel. Deze eicellen bevatten veel energie en deze kan ook gebruikt worden in plaats van weg te laten vloeien met allerlei emotie en pijnen.
In dit deel van de TAO leren we de Jing Chi bij te houden. We leren het sperma en de energie van de eicel te transformeren naar Chi die door het gouverneursvat naar boven in het hoofd gebracht wordt. Zo wordt ons systeem gevoed door de ruwe seksuele energie uit ons bekken die dan transformeert naar Chi en zo naar de Shen.

FusiePakuaNatuur

Fusie van de 5 Elementen
Fusie is een meer gevorderde praktijk in het Universal TAO. Door de helende geluiden, de innerlijke glimlach en de hemelse kringloop te beoefenen bouwen we een basis op voor de Fusie. Zo werken we naar de innerlijke alchemie van het Leven. We transformeren de energie uit die emoties naar een bruikbare energie. We gebruiken hiervoor de Pakua of achthoek. We verbinden ons met de acht richtingen en brengen al de negativiteit van de organen naar het centrum. Hier spiraalt het Tai Chi symbool zodat dit alles diep naar binnen gezogen wordt. We verbinden ons steeds met de zuivere kwaliteiten of deugden van de 5 elementen die steeds aanwezig zijn in de natuur. Die energie gaat ook diep naar binnen in onze Hara of Tan Tien. Diep in het center kan de negativiteit getransformeerd worden naar een positieve energie.

KanLiAltaarEinde2

Kan & Li of Water en Vuur meditaties
This water and fire meditation formula is core Taoist Alchemy. We gather the Five Shen, polar male-female “body intelligences” that control our mind. Their lovemaking in our central channel releases a blissful steam of Original Chi (unconditional love) that dissolves our old physical body and personality.
This process repairs vital organ, gland, spine, nerve, lymph and meridian systems, and births an immortal embryo or Light Body.This can resolve deep sexual crises, genetic illness, body-mind splits, and recover “lost” soul fragments. We also learn ‘Gods Playing in the Cauldron of Original Chi’ Nei Kung