HEALING TAO Certification Training

In deze workshop van drie dagen is er mogelijkheid tot certificeren als Assistent Instructeur of je kan upgraden naar Certified Instructeur.
In this three day workshop, one has possibility to certify as Associate Instructor or one can upgrade to Certified Instructor.

Op volgende pagina vind je de vereisten/On following page you find the requirements: https://www.universaltaoinstructors.com/info-becoming-instructor/

De eerste twee dagen dienen om jezelf te verdiepen, correcties, delen van ervaringen en meer. De derde dag is de evaluatie dag.
The first two days are for deepeing, correcting, sharing and more. The third day is evalutaion day.

Indien je certificeert, zorg ik dat de nodige papieren ingevuld en doorgestuurd worden naar TAO Garden. Hier wordt dan je certificaat gemaakt. Het certificaat kost 22 Euro extra. Ik zorg dat jou status in de database van TAO Garden aangepast wordt.
In case you certify, I take care of the paperwork and make sure it gets to TAO Garden. In TAO Garden, your official certificat will be made. This certificat costs an extra 22 Euro. I make sure your status in the database of TAO Garden is updated according to your certifications.

Heb je vragen en/of bemerkingen, laat het me dan weten.
You have questions and/or remarks, please let me know.

Wanneer/When:
3 – 4 – 5 december 2021
telkens van 9:00 tot 17:00

Bijdrage Lesgeld/ Tuition Money:
240 Euro.
IBAN: BE40  8508 3190 7663       BIC: NICABEBB.
Vermeld steeds duidelijk ‘je naam + workshop′.
Clearly print ‘Your name + Workshop’

Aanmelden voor deze training doe je bij mij/ enlisting can be done through me:
via mail op adres luc.leyten@telenet.be of info@lucleyten.be
of telefonisch op nummer/or by phone on number: +32 477 63 42 69.

De annulatie voorwaarden vind je op volgende link: Betaling en Annulatie.