Workshop TAO Instructor Training EN Verdieping

Instructor Training in België

Met Luc Leyten en …

Ik, Luc Leyten, en Certified Instructeur XXXX zullen een TAO Instructor training geven in België. Deze certificatie training staat open voor mensen die al enige tijd met het Universal Healing TAO bezig is en zich geroepen voelen instructeur te worden of mensen die zich willen verdiepen in deze materie. Om leraar te worden, zijn er voorwaarden aan verbonden. Een voorwaarde om leraar te worden is dat je minstens 110 uren les moet gevolgd hebben bij een erkend leraar. De juiste voorwaarden hiervoor kan je terugvinden op de site van TAO-Garden op volgende link: Requirements. Een leraren opleiding moet minimum 40 lesuren bevatten.
Me, Luc Leyten, and Certifeid Instructor XXXXX, will host a TAO Instructor training in Belgium. This certification training is open to people working with the Universal Healing TAO for a while. For other people, this is a good opportunity for deepening the TAO in you. If you want to become a teacher, of course some conditions must be fulfilled. You need to have attended at least 110 hours class with a TAO teacher. These conditions can be found in the website of TAO-Garden on following link: Requirements. A teacher training must have at least 40 hours class.

Gedurende deze week gaan we samen aan de slag met Basis TAO elementen: Chi Self Massage, Innerlijke Glimlach, Helende Geluiden, MCO en zeker Iron Shirt Chi Kung. Structuur is een belangrijk element en wordt grondig getest.
Daarnaast leren we Heilig Water maken en openen de kringloop bij elkaar. Kandidaten leraar moeten tonen dat ze de stof beheersen en dit ook kunnen overbrengen en geven dus stukjes les. Zorg dus dat je goed voorbereid bent. Als je enkel wil verdiepen, ben je ook van harte welkom.
During this week we go through the Basic TAO Elements: Chi Self Massage, Inner Smile, Healing Sounds, MCO and certainly Iron Short Chi Kung.
Next to this, we do the Holy Water practice and open the Orbit with eachother. Candidate teacher must show they really master the subjects and that they are able to bring the teachings properly and they need to teach some parts during the workshop. So be prepared well.

We bieden de mogelijkheid voor huidige AI’s en CI’s deze week mee te volgen. Ze krijgen 10% korting op het lesgeld indien ze lesweek mee volgen. Als er meer vraag is dan plaatsen, hebben de mensen die willen certificeren voorrang.
For AI’s and CI’s, there is a possibility to attend this training week. They get a 10% discount on the tuition fee. When more people attend to certify then places available, they can attend the course and the AI’s or CI’s cannot attend.

De certificaten zijn dezelfde als die uitgereikt worden in TAO garden.
De certificates are the same as those in TAO garden.

Als je vragen hebt over de certificatie training, laat het me zeker weten.
If you have questions on the certification training, let me know.

Wanneer:
van dinsdagmiddag 27 juli 2021 om 14u00
tot zondagmiddag 1 augustus 2021 om 16u00
When:
Tuesday July 27th 2021 at 14h00
till Sunday August 1st 2021 at 16h00

Werk schema / Working Schedule:
Dinsdag/Tuesday 27 juli: 14u00 tot 16u30 – 17u00 tot 18u30
Andere dagen/other days: 8u30 tot 9u30 – 10u00 tot 12u30 – 14u00 tot 16u30 – 17u00 tot 18u30
zondag/Sunday 1 augustus: 8u30 tot 9u30 – 10u00 tot 12u30 – 14u00 tot 16u30

Waar/Where:
De Berging
Wezelbaan 35
2490 Balen
België

Bijdrage/Tuition Fee:
550 Euro
Je kan overschrijven op volgende rekening / You can transfer the tuition fee on following account:
IBAN: BE40 8508 3190 7663, BIC: NICABEBB
Indien je overschrijft vermeld je naam + AI training + 2020
Clearly mention your name + AI Training + 2020

Accommodation / Accommodatie:
Er is mogelijkheid in de buurt te overnachten. Op deze link staan een paar B&B’s in de buurt.
In de buurt is er AirB&B waar plaats is voor 5 personen. Dit is misschien een mogelijkheid om dit samen te huren. Dit is de link naar de AirB&B: AirB&B in de Most.

Aanmelden/Enlisting:
Aanmelden kan bij mij, Luc Leyten. Als je aanmeld krijg je meer gedetailleerde informatie over de betalingen en andere dingen. Er moet een voorschot betaald worden om je deelname te bevestigen.
De plaatsen zijn beperkt. Meld je tijdig aan zodat wij ook het nodige kunnen doen.
Enlisting can be done with me, Luc Leyten. When enlisted, you get more detailed information on the payment and other things. You need to pay a part of the tuitition money in advance to confirm your participation.
There is a limited amount of places. Enlist early and we can arrange everything properly.