Workshop TAO Associate Instructor Training

Associate Instructor Training in België

Met/With Barry Spendlove en/and Luc Leyten

BarryNLucSchepsBarry Spendlove en ik zullen een Associate Instructor training geven in België. Deze certificatie training staat open voor mensen die al enige tijd met het Universal Healing TAO bezig is en zich geroepen voelen instructeur te worden of het proces willen verdiepen. Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden indien je leraar wil worden. De juiste voorwaarden hiervoor kan je terugvinden op de site van TAO-Garden op volgende link: Requirements.
Barry Spendlove and me will host an Associate Instructor training in Belgium. This certification training is open to people working with the Universal Healing TAO for a while. This is also a good opportunity for deepening the TAO in you. Of course, some conditions must be fulfilled. These conditions can be found in the website of TAO-Garden on following link: Requirements.

Gedurende deze week gaan we samen aan de slag met Basis TAO elementen: Chi Self Massage, Innerlijke Glimlach, Helende Geluiden, MCO en zeker Iron Shirt Chi Kung. Structuur is een belangrijk element en wordt grondig getest. En natuurlijk moet iedereen een stukje les geven. Kandidaten leraren moeten tonen dat ze de stof beheersen en dit ook kunnen overbrengen. Zorg dus dat je goed voorbereid bent. Als je enkel wil verdiepen, ben je ook van harte welkom.

In this week we go through the Basic TAO Elements: Chi Self Massage, Inner Smile, Healing Sounds, MCO and certainly Iron Short Chi Kung. Structure is very important and will be tested thoroughly. And of course, everybody has to teach. Candidates must show they really master the subjects and that they are able to bring the teachings properly. So be prepared well.

We bieden de mogelijkheid voor huidige AI’s en CI’s deze week mee te volgen. Ze krijgen 10% korting op het lesgeld indien ze lesweek mee volgen. Als er meer vraag is dan plaatsen, hebben de mensen die willen certificeren voorrang.
For AI’s and CI’s, there is a possibility to attend this training week. They get a 10% discount on the tuition fee. When more people attend to certify then places available, they can attend the course and the AI’s or CI’s cannot attend.

Deze training is in het Engels. Waar nodig is kan ik vertalen naar het Nederlands.
The training is in English. When necessary I will translate to Dutch.

De certificaten zijn dezelfde als die uitgereikt worden in TAO garden.
De certificates are the same as in TAO garden.

Als je vragen hebt over de certificatie training, laat het me zeker weten.
If you have questions on the certification training, let me know.

Wanneer:
van vrijdagavond  31 juli 2020 om 19u
tot donderdagavond  6 augustus 2020 na de lunch
When:
Friday evening July 31st 2020 at 19h
till thursday August 6th 2020 after lunch

Waar/Where:
Het Lotushuis
Zoerleberg 30
2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
België

Bijdrage/Tuition Fee:
600 Euro
Je kan overschrijven op rekening / You can transfer the tuition fee on following account:
IBAN: BE40 8508 3190 7663, BIC: NICABEBB
Indien je overschrijft vermeld je naam + AI training + 2020
Clearly mention your name + AI Training + 2020

Costs Accommodation/Kosten Accommodatie:
300 Euro
Dit is cash ter plaatse te betalen bij aankomst.
This needs to be payed cash at arrival.

Aanmelden kan bij mij, Luc Leyten, of Barry Spendlove. Als je aanmeld krijg je meer gedetailleerde informatie over de betalingen en andere dingen. Er moet een voorschot betaald worden om je deelname te bevestigen.
De plaatsen zijn beperkt. Meld je tijdig aan zodat wij ook het nodige kunnen doen.
Enlisting can be done with me, Luc Leyten, or Barry Spendlove. When enlisted, you get more detailed information on the payment and other things. You need to pay a part of the tuitition money in advance to confirm your participation.
There is a limited amount of places. Enlist early and we can arrange everything properly.