Bewegen in Vrijheid
Persoonlijke begeleiding, Yoga, Meditatie, Chi Kung

Associate Instructor Training in België

Met/With Barry Spendlove en/and Luc Leyten


Alchemie kaart

Barry Spendlove en ik zullen een Associate Instructor training geven in België. Deze certificatie training staat open voor mensen die al enige tijd met het Universal Healing TAO bezig is en zich geroepen voelen instructeur te worden of het proces willen verdiepen. Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden indien je leraar wil worden. De juiste voorwaarden hiervoor kan je terugvinden op de site van TAO-Garden op volgende link: Requirements.
Barry Spendlove and me will host an Associate Instructor training in Belgium. This certification training is open to people working with the Universal Healing TAO for a while. This is also a good oppurtunity for deepening the TAO in you. Ofcourse, some conditions must be fullfilled. These conditions can be found in the website of TAO-Garden on following link: Requirements.

Gedurende deze week gaan we samen aan de slag met Basis TAO elementen: Chi Self Massage, Innerlijke Glimlach, Helende Geluiden, MCO en zeker Iron Shirt Chi Kung. Structuur is een belangrijk element en wordt grondig getest. En natuurlijk moet iedereen een stukje les geven. Kandidaten leraren moeten tonen dat ze de stof beheersen en dit ook kunnen overbrengen. Zorg dus dat je goed voorbereid bent. Als je enkel wil verdiepen, ben je ook van harte welkom.

In this week we go through the Basic TAO Elements: Chi Self Massage, Inner Smile, Healing Sounds, MCO and certainly Iron Short Chi Kung. Structure is very important and will be tested thoroughly. And of course, everybody has to teach. Candidates must show they really master the subjects and that they are able to bring the teachings properly. So be prepared well.

We bieden de mogelijkheid voor huidige CI's deze week mee te volgen. Ze krijgen 25% korting op het lesgeld indien ze lesweek mee volgen. Als er meer vraag is dan plaatsen, hebben de mensen die willen certificeren voorrang.
For CI's, there is a possibily to attend this training week. They get a 25% discount on the tuition fee. When more people attend to certify then places available, they can attend the course and the CI's cannot attend.

Deze training is in het Engels. Waar nodig is kan ik vertalen naar het Nederlands.
The training is in English. When necessary I will translate to Dutch.

De certificaten zijn dezelfde als uitgerijkt worden in TAO garden.
De certificates are the same as in TAO garden.

Als je vragen hebt over de certificatie training, laat het me zeker weten.
If you have questions on the certification training, let me know.

Wanneer:
    van vrijdagavond 29 juli 2016 om 19u
    tot donderdagavond 4 augustus 2016 rond 16u
When:
    Friday evening July 29th 2016 at 19h
    till thursday evening August 4th 2016 about 16h

Waar:
Where:
    Het Lotushuis 
    Zoerleberg 30
    2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
    België

Bijdrage:
             500 Euro voor het lesgeld (125 Euro voorschot om je aanmelding te bevestigen)
             300 Euro voor accommodatie (cash betalen bij aankomst)
costs:
             500 Euro Tuition fee (125 Euro must be payed in advance to confirm your enlisting)
             300 Euro for accommodation (to be payed cash at arrival)

Aanmelden kan bij mij, luc leyten, of Barry Spendlove. Als je aanmeld krijg je meer gedetailleerde informatie over de betalingen en andere dingen. Er moet een voorschot betaald worden om je deelname te bevestigen.
De plaatsen zijn beperkt. Meld je tijdig aan zodat wij ook het nodige kunnen doen.
Enlisting can be done with me, Luc Leyten, or Barry Spendlove. When enlisted, you get more detailed information on the payment and other things. You need to pay a part of the tuitition money in advance to confirm your participation.
There is a limited amount of places. Enlist early and we can arrange everything properly.

Terug

Respect the Gods, don't rely on them.
(Miyamoto Musashi)

Nieuw TAO Boek voor Kinderen
Zes Helende Klanken
Kortelings uitgegeven door mij.

Een Heerlijke Chi Kung Set
EveryDay Journey

Activiteiten in de nabije toekomst

Zaterdag 23 april 2016
    Meridiaan Chi Kung in Balen
    Vuur dag met Luc Leyten

Zondag 24 april 2016
    Helende Liefde
    Vermeerder energie

28 - 29 - 30 april
    Chi Nei Tsang II in Gent
    met top docente Karin Sorvik

14 - 15 mei 2016
    Fusie van de 5 Elementen
    met Luc Leyten

28 - 29 mei 2016
    TAO Yin en 5 Elementen
    met Luc Leyten

Zaterdag 4 juni 2016
    Meridiaan Chi Kung in Balen
    Verbindingsdag met Luc Leyten

Zondag 5 juni 2016
    Grote Hemelse Kringloop

Zaterdag 11 juni 2016
    Meridiaan Chi Kung in Utrecht
    Verbindingsdag met Luc Leyten

van 29 juli 2016 tot 4 augustus 2016
    Associate Instructor Training in Westerlo
    met Luc Leyten en Barry Spendlove

van 26 tot en met 30 september 2016
    Buitenlandse Yoga en Meditatie Retraite
    
in Chalkidiki in Griekenland

22 - 23 oktober 2016
    Chi Nei Tsang I - deel I met Luc Leyten

19 - 20 november 2016
    Chi Nei Tsang I - deel II met Luc Leyten

17 december 2016
    Chi Nei Tsang I - Lymfe met Luc Leyten

Klik hier voor heel de agenda.

 

hartje Onix

Luc Leyten       Wezelbaan 35               2490 Balen                 België                       Mobiel: +32 (0)477 63 42 69                         Email: info@lucleyten.be